Necesitate implementare

 

Valorificarea potențialului TIC este esențială pentru asigurarea competitivității și promovării interacțiunii între sectorul public și întreprinderi/cetățeni. Disponibilitatea serviciilor administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetățeni și mediu de afaceri) cât și pentru administrația publică, contribuie la asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, contribuind la susținerea îndeplinirii obiectivului general al POS CCE.

 

În acest context, județul Botoșani nu se poate dispensa de un sistem de gestiune electronică a Registrului Agricol interfațat cu sisteme informatice cu funcții complementare. Este absolut necesar ca județul Botoșani să își optimizeze cooperarea interinstituțională și să asigure o interoperabilitate a sistemului de gestiune a Registrului Agricol cu programul la nivel național al ANCPI și a altor instituții cu atribuții complementare, care să aibă ca rezultat creșterea capacității de răspuns la solicitările primite din partea cetățenilor și mediului de afaceri.

 

Așadar, necesitatea investiției pornește de la nevoia de dezvoltare a serviciilor administrative prin mijloace electronice, care devine un factor determinant al competitivității României. Implementarea proiectului de față va însemna atât gestiunea electronică a Registrului Agricol și interfațarea lui cu sisteme complementare, cât și dezvoltarea și îmbunătățirea de soluții informatice integrate care să permită urmărirea activităților specifice ale Consiliului Județean (operațiuni financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite și taxe locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate).

 

Crearea infrastructurii necesare pentru implementarea acestor două componente de informatizare presupune costuri foarte ridicate datorită complexității și expertizei tehnice necesare pentru dezvoltarea acestui gen de aplicații informatice, Consiliul Județean fiind în imposibilitatea de a finanța din surse proprii 15 UAT-uri. Mai mult la nivelul acestor UAT-uri nu există nici măcar o infrastructură de bază pe care să se poată "construi" aplicațiile informatice, adică nu există o infrastructură LAN și o conectare la Internet de o capacitate de minim 4 Mbps; de asemenea nu există nici computere cu o capacitate corespunzătoare funcționării unor astfel de aplicații. Așadar, investiția necesară pentru dezvoltarea unui astfel de sistem de gestionare on line a Registrului Agricol înseamnă că și cheltuiala și crearea infrastructurii fizice necesare, dezvoltarea aplicației informatice, cât și instruirea personalului care va coordona acest sistem, costuri pe care nici UAT-urile și nici Consiliul Județean nu le-ar putea autosusține. Ideea de proiect a fost creată pe baza unui studiu de piață care a detaliat nevoile fiecărui UAT vizat, pornind de la situația existentă menționată anterior.

 

Registrul Agricol al României conține o cantitate vastă de informații despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafețe, tipuri de culturi, mașini, instalații, unelte. Noul proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depășirea simplei digitalizări a documentelor și își propune redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp și energie, cu impact în eficiență. Informația va fi restructurată și procesele de gestionare a acesteia vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai eficiente a resurselor agricole.

 

Nevoia urgentă a unei astfel de aplicații este impusă și de faptul că există la nivel național mai multe proiecte aflate în derulare, care sunt complementare acestui sistem de gestiune electronică a Registrului Agricol; dacă până acum câțiva ani dezvoltarea e-guvernării s-a confruntat cu diverse probleme datorate lipsei de consecvență în aplicarea unei strategii naționale, infrastructurii insuficient dezvoltate, lipsei interoperabilității între serviciile publice și numărul redus de aplicații informatice, la acest moment, când există oportunitatea de a obține ajutor nerambursabil pentru acest gen de aplicații, este imperios necesar pentru Consiliul Județean să aplice pentru finanțarea acestor activități; mai mult, domeniul de intervenție 3.2 al axei prioritare 3 a POS CCE "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice moderne" este singurul program care are ca unic solicitant eligibil Consiliul Județean ca lider de proiect în parteneriat cu alte UAT-uri.

 

Aceasta presupune că finanțarea prin dmi 3.2 înseamnă sprijinul de care Consiliul Județean are nevoie pentru implementarea diferitelor aplicații care vor fi folosite de UAT-urile din județ. Prin acest proiect se vor crea beneficii atât pentru utilizatori (cetățeni și mediul de afaceri), cât și pentru administrația publică. Beneficiile utilizatorilor în urma implementării proiectului vor însemna un acces mai convenabil la administrația publică, dar și noi oportunități și schimbări interne la nivel organizațional în cadrul Consiliului Județean și a UAT-urilor partenere. Ca beneficii generate de operațiunile implementate prin acest proiect vor fi: reducerea timpului și a costurilor, a formalităților administrative și a volumului de lucru a întreprinzătorilor, simplificarea procedurilor și reducerea birocrației.