Legislație

 

Sistemul informatic va asigura respectarea Legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica si a Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 actualizata privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.