Obiectivul general al proiectului de față îl reprezintă dezvoltarea serviciilor publice la nivelul județului Botoșani prin crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, astfel încât, în urma implementării proiectului să se realizeze depășirea simplei digitalizări a documentelor și redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii publice administrative cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp si energie, cu impact în eficiență.

 

Obiectivele specifice care concură la realizarea obiectivului general sunt:

  1. Crearea infrastructurii fizice prin achiziționarea a 116 calculatoare și servere cu tehnologie de ultimă oră,  inclusiv crearea infrastructurii LAN, unde este cazul, care să susțină implementarea soluției informatice de gestiune electronică a Registului Agricol și actualizarea soluțiilor informatice destinate gestionării activităților specifice (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite și taxe locale, etc), în cadrul celor 15 UAT-uri, cu coordonare de la nivelul Consiliului Județean, în județul Botoșani, până la finalizarea implementării proiectului.
  2. Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronică a Registrului Agricol, pe etape de dezvoltare, și actualizarea de soluții informatice integrate, care să permită urmărirea  activităților specifice din cadrul instituției  (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite și taxe locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate), la nivelul întregului parteneriat, până la finalizarea implementării proiectului.
  3. Sprijinirea competitivității economice și promovarea interacțiunilor dintre sectorul public și întreprinderi/cetățeni prin îmbunătățirea și exploarea pe deplin a potențialului TIC și a aplicației de gestiune electronică a Registrului Agricol, cât și a aplicației de gestiune a activităților specifice a Consiliului Județean Botoșani, până la finalizarea implementării proiectului.
  4. Instruirea a 67 persoane din cadrul parteneriatului pentru gestiunea aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul proiectului.