Prezentare generală

 

Proiectul de față răspunde Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice și Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale,  venind în completarea unor proiecte derulate la nivel național: de exemplu, prin programul PHARE s-a realizat un sistem informatic integrat pentru asigurarea interoperabilității sistemelor electronice (conform directivei INSPIRE) ale ANCPI cu ale altor 4 instituții publice în vederea optimizării cooperării interinstituționale și creșterea capacității de răspuns la solicitările primite din partea cetățenilor, mediului de afaceri sau APL. Tot prin programul Phare s-a finanțat și un sistem de înregistrare a drepturilor de proprietate din România, cât și RENS, care este un registru electronic național al nomenclaturilor stradale. Prin aceste proiecte s-a urmărit îmbunătățirea furnizării de servicii publice ale ANCPI privind căutarea, vizualizarea, descărcarea, transferul datelor spațiale atât de către autoritațile publice în vederea fundamentării politicilor și deciziilor în domeniul protecției mediului, cât și de către cetățeni.

 

Proiectul CAESAR, un alt exemplu de succes, finanțat prin BIRD, presupune crearea unui sistem de administrare terenuri și orientare socio-economică pentru populația din agricultură în vederea facilitării abilității populației din agricultură de a-și gestiona în mod durabil resursele și de a beneficia de subvenții UE.

 

În acest context, inițiativa Consiliului Județean Botoșani de creare a Registrului Agricol electronic la nivelul celor 15 UAT-uri și interfațarea lui cu sisteme complementare este o precondiție pentru eficientizarea implementării principiului de e-guvernare; dacă până acum câțiva ani existau probleme datorate lipsei de consecvență în aplicarea unei strategii naționale, infrastructurii insuficient dezvoltate, lipsei interoperabilității între serviciile publice și numărul redus de aplicații informatice, la acest moment implementarea concomitentă a unor proiecte complementare, impune și imediata implementare a proiectului de față, ceea ce va crea premisele pentru îmbunătățirea disponibilității electronice a serviciilor publice administrative la nivel național.

 

Proiectul de față va înseamnă așadar acces electronic la informație, acces care va crește eficiența serviciilor publice și va sprijini dezvoltarea altor sisteme (municipal, arhivă, etc).

 

În ceea ce privește contextul intern, în prezent în cadrul primăriilor partenere în proiect, utilizarea resurselor administrative și umane nu se face la un nivel optim pentru că nu este posibilă crearea unei viziuni de ansamblu în timp real cu privire la dispunerea și disponibilitatea datelor despre parcelare și lotizare, acest lucru ducând la întârzieri atât în prelucrarea datelor interne de către funcționari, cât și la nemulțumiri din partea cetățenilor care nu beneficiază de informații corecte și în timp util de la aceștia. O privire de ansamblu asupra instituțiilor partenere ne arată un nivel acceptabil cu privire la dotările hardware și de echipamente periferice (calculatoare, scannere, multifuncționale), lipsa serverelor, prezentă în cea mai mare parte a rețelelor LAN (câteva excepții), conectare la rețea broadband și lipsa unor persoane specializate în domeniul IT.

 

În ceea ce privește aplicațiile software utilizate, gradul de dotare este la un nivel care permite parțial automatizarea activității, dar nu poate fi considerat suficient, fie prin inexistența unor programe informatice, fie prin utilizarea unora care folosesc tehnologii învechite, cu baze de date fox/dbf sau similar. Securitatea datelor este periclitată prin lipsa unui plan de backup și accesul direct la informație pe calculatoarele utilizatorilor. În consecință, colaborarea între departamente și instituții, din punct de vedere informatic, este nulă, iar singurul mod de comunicare cu contribuabilii este prin intermediul unui site static.

 

În condițiile unor cerințe tot mai accelerate ale instituțiilor centrale de comunicare a datelor și schimb electronic de informații/servicii electronice și a unor modificări legislative cu privire la anumite domenii, tehnologiile software actuale nu mai sunt adecvate.

 

Soluția informatică va demonstra că folosește tehnologii și mecanisme prin care să poată fi conectată cu alte componente ale unor sisteme, formate din elemente care pot proveni de la diverși furnizori. Pentru aceasta este necesară o arhitectură deschisă, capabilă de integrare la nivelul datelor, funcțiilor și interfețelor. Aplicația furnizată va funcționa pe o platformă web (interfață și servicii web), cu o bază de date relațională, modernă (SGBDR), beneficiind de un set de servicii web, interfețe intuitive și posibilități de integrare vizuală a informațiilor, facând astfel mult mai ușoară inter-relaționarea departamentală în cadrul instituției și navigarea între informațiile relaționate, pe baza unor elemente cheie comune. De asemenea, acest tip de arhitectură va facilita posibilitatea creșterii activității fără schimbarea infrastructurii pe stațiile de lucru și o administrare mai ușoară.

 

Prin intermediul proiectului cetățeanul va putea accesa informațiile generale cu privire la istoricul personal (agricol, rol etc.), permițând consultarea datelor oriunde și oricând, fiecărui teren / lot / parcelă / tarla al cărui proprietar este.

 

Valoarea totală a proiectului - 6.500.000,00 lei

Contribuția solicitantului - 130.000,00 lei

Asistență financiară nerambursabilă solicitată - 6.370.000,00 lei